BAŞKAN YILDIRIM HAFIZLAR HAFTASI İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

BAŞKAN YILDIRIM HAFIZLAR HAFTASI İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

“KUR’AN-I KERİM’E HİZMET ŞEREFTİR”

Evrensel Hafızlar Derneği Bolu Şube Başkanı Zafer Yıldırım 2023 Yılı Dünya Hafızlar Haftası dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı. 

Yaptığı basın açıklamasında Dünya Hafızlar Haftası'nı kutlayan Başkan Yıldırım ayrıca son günlerde Kur’an-ı Kerim’e yönelik yapılan saldırılara değindi. Kutsal olana saldırmanın hiçbir şekilde düşünce özgürlüğü olmadığını dile getiren Başkan Yıldırım, “Bu bir nefret suçudur. İslamofobinin arttığı bu günlerde bize düşen de İslam’ın yayılması ve temsil edilmesi için çalışmaktır. Bütün mesele İslam’ın temsil ve tebliğinde bizim payımızın ne olduğudur” ifadelerini kullandı.

“İSLAM’I YOK ETMEK İSTEYENLER YOK OLMAYA MAHKUMDUR”

Kur’an ve Sünnetin insanlığın dünya ve ahret saadetine vesile olacak iki emanet olduğunu dile getiren Başkan Zafer Yıldırım, “Eşsiz ahlakı ile en büyük örnek ve önder olarak gönderilen Hz. Muhammed (s.a.v), ümmetine insanlığın dünya ve ahret saadetine vesile olacak iki önemli emanet bırakmıştır. Bu emanetler Kur’an-ı Kerim ve sünnet-i seniyyedir. Ümmet-i Muhammed asr-ı saadetten bugüne Kur’an-ı ve sünnet-i seniyyeyi canından aziz bilmiş, her türlü saldırıyı ve tahrif girişimini bertaraf etmiştir. İslâm tarihi boyunca Müslümanlar gün geldi soykırıma maruz kaldılar, gün geldi yiyecek ekmeğe muhtaç bırakıldılar. Ancak iman edenleri de Kur’an’dan ve sünnet-i seniyyeden ayıramadılar. Şer odakları hiçbir zaman Müslümanları sindiremedikleri gibi temiz sinelerde İslam’ın yayılmasına da engel olamamışlardır. İslamla şereflenememiş, imandan nasibi olmayan bedbahtlar geçmişte olduğu gibi günümüzde de İslam’a, O’nun kutsal kitabına ve üsve-i hasene olan Rasulüne saldırmaktan vazgeçmemişlerdir. Tarih şahittir ki; kâfir kâfirliğini yapmaktan geri durmamasına rağmen elde ettikleri sonuç zillet ve hüsrandan başkası olmamıştır. İlahi nuru söndürmek için ektikleri küfür ve ahlaksızlık tohumları kendi başlarına bela olmuş, en büyük zarara kendileri uğramışlardır. İslam’ı yok etmek isteyenlerin kendileri yok olmaya mahkûm olmuşlardır”dedi.

“ALLAH NURUNU TAMAMLAYACAKTIR”

Allah’ın nuru olan İslam’ın ve Kur’an’ın hiçbir zaman söndürülemeyeceğini belirten Başkan Yıldırım, “Âlemlerin Rabbi Allah-u Zül Celal Saff Suresi 8. ayette şöyle buyurmaktadır. “Onlar ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek isterler.  Allah, nurunu tamamlayacaktır. Velev kâfirler hoşlanmasalar da…”  Tefsir âlimleri ayeti kerimede geçen “Allah’ın nuru” ifadesini çoğunlukla Kur’an’-ı Kerim ve İslam dini olarak yorumlamışlardır. Bizler bu ifadeyi ister İslam dini ister Kur’an-ı Kerim olarak anlayalım Rabbimiz nura galip gelebilmenin, tesirini azaltmanın mümkün olamayacağını vaat etmektedir.  Ayet-i kerimede Allah’ın nurunu söndürmek isteyenlerin içinde bulunduğu çaresizlikse “ağızları ile söndürmeye kalkışmak” benzetmesi ile ifade edilmektedir. Tıpkı Güneşi bir kova su ile söndürmenin mümkün olamayacağı gibi Allah’ın nuru olan İslam’ı ve Kur’an’ı da pis ağızlarından dökülen hezeyanlarla zayıflatmak ve söndürmek mümkün olmayacaktır. Çünkü bu nur, göklerin ve yerin malikinin, yaratıcısının, hükümdarının nurudur. Ayetin ikinci kısmında Cenab-ı Hak ilahi nurun yüceleceğini ve yer yüzüne hâkim olacağını müjdelemiştir. Müslümanların gayreti ve Allah’ın yardımı ile İslam dini yeryüzünün her noktasına ulaşacak, her yere hâkim olacaktır. Bunda hiçbir şüphe yoktur. Bize düşen bu süreçte İslam’ın yayılması ve temsil edilmesi için çalışmaktır. Bütün mesele İslam’ın temsil ve tebliğinde bizim payımızın ne olduğudur. Diğer taraftan ayeti kerimenin muzari sigası ile başlaması kıyamete kadar bu tür bedbahtların varlığını sürdüreceğine de işaret edilmektedir. Zira ehlince malumdur ki, muzari sigası şimdiki zamanı ve gelecek zamanı kuşatır ve sürecin tekrar etmesine de işaret eder. Yani ayet bizlere İslam’ın nuruna savaş açan bedbahtların kıyamete kadar var olacağını haber vermektedir” cümlelerini kullandı. 

“BU BİR NEFRET SUÇUDUR”

Şer odaklarının İslam’ın yayılmasına engel olmaya çalıştıklarını dile getiren Başkan Zafer Yıldırım, “Ümmet-i Muhammed arasındaki ihtilafları ve Kur'an-ı Kerim'e bağlılığın azalmasını fırsat bilen şer odakları kara propagandalarla, olmadık tezviratlarla İslâm'ın imajını sarsmaya, İslam’ın yayılmasına engel olmaya çalışmaktadırlar. Kutsal olana saldırmanın hiçbir şekilde düşünce ve ifade özgürlüğü kisvesiyle örtülemeyeceğini, aksine bunun bir nefret suçu olduğunu biliyoruz. İnsanoğlunun hiçbir konuda sınırsız özgürlüğe sahip olamayacağını da. Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde İsveç makamlarınca yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim’in yakılmasına izin verilmesini lanetliyor, yapılan eylemi şiddetle tekrar kınıyoruz. İslamofobi’nin gelmiş olduğu bu nokta dinimiz ve insanlık için büyük tehditler oluşturduğu bir kez daha gün yüzüne çıkmıştır. Devletimiz başta olmak üzere İslam devletlerini Ümmet-i Muhammedi derinden yaralayan bu aşağılık fiile izin veren İsveç Devleti’ne diplomatik yollardan cevap vermeye davet ediyoruz. İslam dünyası Kur'an’a ve sünnet-i seniyyeye hakkıyla bağlı olurlarsa, aralarındaki ittihadı güçlendirirlerse hiç kimsenin bu cürümleri işlemeyi aklından dahi geçiremeyeceği unutulmamalıdır. Dolayısıyla İslam dünyası olarak içinde bulunduğumuz bu durumdan ders çıkarmamız gerekir. Küfür karşısındaki birlik ve beraberliğimizi güçlendirmemiz gerekir” ifadelerini kullandı. 

“TEK KURTULUŞ KUR’AN VE SÜNNETE SARILMAKTIR”

Kur’an’a olan ihtiyacın her geçen gün arttığı belirten Başkan Yıldırım, ““İyi bilinmelidir ki: Manevi tahribatın ilacı, dertlerin şifası Kur’an’dadır.” Gecenin en karanlık zamanı aydınlığa en yakın olunan zamandır. Tüm bu yaşananlar göstermektedir ki manevi tahribatın yaygınlaştığı günümüzde Kur’an’a olan ihtiyaç her geçen gün hızla artmaktadır. Keşmekeşin, kaosun ve kargaşanın işgal ettiği dünyamızın tek kurtuluşu Kur’an ve sünnete sarılmaktır. İnançsızlığın veba gibi yayıldığı bu asırda insanlık, Kur'an'ın nuruna, her zamankinden daha fazla muhtaçtır. Aslını kaybetmiş, özünden uzaklaşmış toplumlara şifa olacak ruh, Kur’an ve sünnettedir. Adelet, uhuvvet, muhabbet, hoşgörü, diğergamlık, birlik ve beraberlik başta olmak üzere toplumun tüm ihtiyaçları, bu çağın tüm hastalıklarının ilacı Kur’an’dadır. “Hafızlar da Kur`an ve sünnetin hamisidirler” Dolayısıyla Kur’an-ı Kerim’in tahrif edilmeden yayılıp yaygınlaşmasında ve bugünlere ulaşmasında büyük öneme sahip hafızlara ihtiyaç da her geçen gün artmaktadır. “Hafızlar” tarih boyunca yaşayan ve yürüyen Kur’an olarak nitelendirilmiş,  sahih İslam anlayışını, bilgeliği, imanı, şuuru, uhuvveti en güzel temsil eden öncü ve örnek şahsiyetler olarak mukaddesatımızı nesilden nesile aktarmışlardır. Hafızlar geçmişten geleceğe ülkemizin çimentosu ve manevî sigortası olmuşlardır. Bin yıldır İslam’ın bayraktarlığını yapan necip milletimiz, hafızlık müessesesinin gelişmesine ve bugünlere gelmesine büyük katkı sağlamıştır. Ecdadımız hafızlık çalışanlara ve hıfzını ikmal edenlere her zaman derin bir hürmet ve muhabbet beslemiş, hafızları Efendimizin mirasını şan ve şerefle taşıyan kutlu insanlar olarak nitelendirmiştir  dedi.

“HAFIZLAR GELECEĞİMİZİN SİGORTASIDIR”

Hafızlr haftasında bir teme belirleyerek o çerçevedeçalıştıklarını dile getiren Başkan Zaqfer Yıldırım, “Evrensel Hafızlar Derneği olarak hafızlığı tanıtmak, teşvik etmek ve hafızların sorunlarına çözümler üretebilmek amacıyla her yıl üç ayların başlangıcı olan Recep Ayı’nın ilk haftasını belirli bir tema çerçevesinde Dünya Hafızlar Haftası olarak kutlamaktayız. 2023 yılı Dünya Hafızlar Haftası temasını İslam’ın insanlığa vaat ettiği güzellikleri hayatlarında ve yaptıkları öncü çalışmalarda gösteren “Bilgin Hafızlar” olarak belirledik. Dünya Hafızlar Haftası vesilesiyle necip milletimizi bir hafta boyunca en yakın Hafızlık Kur’an Kursunu ziyaret etmeye, bir hafızın başını okşamaya, “Sen hafızsın! Ümmet-i Muhammed’in maddi ve manevi muhafızısın.” diyerek moral vermeye davet ediyoruz. Binlerce bilgin hafızın İslam’ı ve ahlak-ı Muhammediyeyi cephede, bilimde, tıpta, astronomide, sanatta, edebiyatta en güzel şekilde yansıttığını anlatarak ülkemizin maddi – manevi geleceğine imza atacakların hafızlar olacağını ifade etmeye davet ediyoruz. Unutmayalım ki Küffarın korktuğu elde tutulan Kur’an değil hayatta tutulan Kur’andır. İdrak edeceğimiz üç ayların ve Dünya Hafızlar Haftası’nın ülkemiz ve İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ederiz” ifadelerini kullandı.

Yorum yazın

UYARI : Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
24OCA2023